Władze Partii Samoobrona

Zarząd Krajowy Partii

 • Przewodniczący - Jan Perkowski
 • I    Z-ca Przewodniczącego - Kot Andrzej
 • II  Z-ca Przewodniczącego - Aleksander Luty
 • III Z-ca Przewodniczącego - Marek Niemczyk
 • Sekretarz Generalny - Katarzyna Zwolińska
 • Skarbnik - Lucja Rubik
 • Członek - Grzegorz Andrysiak

Prezydium Partii

 • Przewodniczący -Jan Perkowski
 • I Z-ca Przewodniczącego - Kot Andrzej
 • II Z-ca Przewodniczącego - Aleksander Luty
 • III Z-ca Przewodniczącego - Marek Niemczyk
 • Sekretarz Generalny - Katarzyna Zwolińska
 • Skarbnik -  Rubik Lucja
 • Członek - Grzegorz Andrysiak
 • Członek -Kazimierz Korytkowski
 • Członek -Roman Gola
 • Członek -Janusz Lamer
 • Członek -Arkadiusz Biedak
 • Członek -Janusz Bryczkowski
 • Członek -Piotr Andrzejewski
 • Członek -Józef Kołos
 • Członek -Radosław Wawrzyniak
 • Członek -Robert Zubik
 • Członek -Jan Wójcik
 • Członek -Robert Bryczkowski
 • Członek -Jadwiga Miżejewska
 • Członek -Waldemar Michalak
 • Członek -Stefan Twaróg

Komisja Rewizyjna Partii

 • Przewodniczący - Marek Czajkowski
 • Z-ca Przewodniczącego- Monika Cichacka
 • Członek- Izabela Janczewska
 • Członek - Adam Skinderowicz
 • Członek- Piotr Karpyza
Szukaj